Uambitiøst udspil til nye miljøzoner

Uambitiøst udspil til nye miljøzoner

Regeringen har fremlagt sin luft- og klimaplan, der bl.a. rummer et uambitiøst udspil til nye miljøzoner.

I regeringens udspil til luft- og klimaplan lægges der op til en trinvis opgradering af kravene til køretøjer i miljøzonerne. Busser og lastbiler skal leve op til Euro 5 fra 2020 og Euro 6 fra 2022. Varebiler skal fra 2020 leve op til Euro 4, og i 2022 til kravene i Euro 5. Varebilerne skal således først leve op til Euro 6-kravene om 7 år i 2025.

Regeringen lægger ikke op til at give flere byer mulighed for at indføre miljøzoner, ligesom der ikke er nogen initiativer for et reducere emissioner fra arbejdsmaskiner i miljøzonerne.

Det er ydermere værd at bemærke, at regeringen tilsyneladende vil lade ældre køretøjer køre i miljøzonerne, hvis de har eftermonteret et partikelfilter. Det betyder, at miljøzonernes krav til udledning af NOx ikke får nogen effekt på de retrofittede køretøjer. Dermed er der ikke nogen grøn erhvervseffekt af tiltagene.

Se mere i notatet her:

Notatopdatering-af-miljoezonerne