Formål

Dansk Miljøteknologi ønsker en ambitiøs satsning på det miljøteknologiske område og stor vægt på grøn omstilling i den førte politik.

Vi lægger vægt på at skabe fremtidens arbejdspladser fremfor at søge at bevare nutidens og fortidens erhverv gennem tilskud og lempelige miljøkrav.

Erhvervspolitisk skal man styrke fremtidens grønne og bæredygtige erhverv og teknologier samt arbejde for øget ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi. Det bør ske gennem ambitiøse målsætninger, intelligent regulering, offentligt-privat samarbejde om udvikling og innovation og ved at bruge hjemmemarkedet offensivt som udstillingsvindue.

Dansk Miljøteknologi ønsker afgifter og tilskud indrettet, så de afspejler miljøbelastningen, og så de fremmer den grønne omstilling.

Vi lægger vægt på forsyningssektorens store betydning for danske leverandørers mulighed for at udvikle nye løsninger og for at understøtte deres eksport, og vi ønsker en regulering af forsyningsselskaberne, som skaber rum for dette.

Dansk Miljøteknologi ønsker over for politikere og offentlighed at argumentere sagligt og konstruktivt for denne linje og påpege hidtidige danske resultater og deres forudsætninger.

Vi udtrykker kritik over mangel på ambitioner og manglende indsatser, når det er berettiget og nødvendigt. Altid med en saglig påpegning af, hvad samfundet går glip af ved den manglende indsats.

Dansk Miljøteknologi bidrager til den offentlige debat om den overordnede erhvervspolitik og lægger vægt på, at den skal understøtte lovende og grønne erhverv –  fremfor at subsidiere eksisterende erhverv.

Internationalt skal Danmark være et grønt foregangsland og bygge alliancer op om en progressiv grøn linje. Dansk Miljøteknologi arbejder for at skabe politisk forståelse og opbakning til dette synspunkt.