Arkiv

Dansk Miljøteknologi giver høringssvar til spildevandsbekendtgørelsen

Dansk Miljøteknologi giver høringssvar til spildevandsbekendtgørelsen

Dansk Miljøteknologi har afgivet høringssvar vedrørende udkast til spildevandsbekendtgørelsen. Læs mere om vores forslag til ændringer her.

Debat om implementering af miljøpolitik i Danmark

Debat om implementering af miljøpolitik i Danmark

EU-debat på Christiansborg skabte fokus på grøn omstilling ved implementering af EU-lovgivning.

Ny CELLA™-teknologi til biologisk vandrensning

Ny CELLA™-teknologi til biologisk vandrensning

Ny teknologi, udviklet af Krüger og AnoxKaldnes i MUDP-støttet projekt, KROBIO HYBRID, er implementeret på renseanlæg.

DMT i Ingeniøren om minimumsimplementering af ny EU-lovgivning på Legionellaområdet

DMT i Ingeniøren om minimumsimplementering af ny EU-lovgivning på Legionellaområdet

Vi har luftet vores bekymring om minimumsimplementering af ny EU-lovgivning på Legionellaområdet.

Høring om Legionella

Høring om Legionella

Høring over ny bekendtgørelse om Legionellakontrol i særligt udpegede bygninger.

Politisk møde hos Kamstrup

Politisk møde hos Kamstrup

På foranledning af DMT har Camilla Fabricius (MF,S), Christel Schaldemose (MEP,S) og Frands Fischer (borgmester i Skanderborg, S) besøgt Kamstrup til en snak om koblingen mellem høje ambitioner i reguleringen og grønne, innovative virksomheders succes.

Luftkvalitetsdirektivet er (stort set) landet

Luftkvalitetsdirektivet er (stort set) landet

Aftalen om et revideret luftkvalitetsdirektiv er landet og forventes vedtaget efter valget til EU-parlamentet. Det reviderede direktiv skærper grænseværdierne for en række luftforurenende stoffer, der dermed kommer er tættere på WHO's retningslinjer.

Grøn fond sikrer finansiering af arbejdet med vigtige miljøindsatser

Grøn fond sikrer finansiering af arbejdet med vigtige miljøindsatser

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har i dag præsenteret en delaftale om den grønne fond, der rummer rigtig mange gode takter. Læs mere om DMTs syn på resultatet af forhandlingerne her.

Medlemsmøde om den politiske indsats på luftområdet

Medlemsmøde om den politiske indsats på luftområdet

Online-medlemsmøde om den politiske indsats på luftområdet, onsdag d.15 Maj

Eksporten af ren-luft teknologi fortsætter med at stige

Eksporten af ren-luft teknologi fortsætter med at stige

Læs om den årlige status på eksport.