Arkiv

Dansk Miljøteknologi giver høringssvar til spildevandsbekendtgørelsen

Dansk Miljøteknologi giver høringssvar til spildevandsbekendtgørelsen

Dansk Miljøteknologi har afgivet høringssvar vedrørende udkast til spildevandsbekendtgørelsen. Læs mere om vores forslag til ændringer her.

Vedr. ændringer til lovforslag om implementering af drikkevandsdirektivet fsva. byggeloven

Dansk Miljøteknologis svar til Social- og boligministeriets reviderede lovforslag til implementering af drikkevandsdirektivets regler på Legionellaområdet (Byggeloven)

Dansk Miljøteknologi har afgivet høringssvar til målrettet indsats for BNBO

Dansk Miljøteknologi har afgivet høringssvar til målrettet indsats for BNBO

DMT har afgivet høringssvar vedrørende lovforslag om målrettet indsats for BNBO. Læs mere her:

Miljøfarlige stoffer og rensning af spildevand

Miljøfarlige stoffer og rensning af spildevand

Rådet for Grøn Omstilling og Dansk Miljøteknologis anbefalinger til bedre rensning for miljøfarlige stoffer i spildevand til gavn for det danske vandmiljø.

Dansk Miljøteknologi har afgivet høringssvar til Vandsektorloven

Dansk Miljøteknologi har afgivet høringssvar til Vandsektorloven

DMT har afgivet høringssvar til udkast til lovforslag om styrkelse af økonomisk tilsyn og takstkontrol m.v. i vandsektoren. Læs hele høringssvaret her.

DMT har afgivet høringssvar til den nye dronebekendtgørelse

DMT har afgivet høringssvar til den nye dronebekendtgørelse

Dansk miljøteknologi og Explicit har i oktober afgivet høringssvar til dronebekendtgørelsen der fastsætter reglerne for flyvning med droner.

DMT har afgivet høringssvar til den nye Vandforsyningslov

DMT har afgivet høringssvar til den nye Vandforsyningslov

Det reviderede drikkevandsdirektiv står foran implementering i dansk lov. DMT har afgivet høringssvar til den del, der vedrører Vandforsyningsloven. Læs hele høringssvaret her.

DMT høringsvar vedr. det danske forhandlingsoplæg til det reviderede Byspildevandsdirektiv

DMT høringsvar vedr. det danske forhandlingsoplæg til det reviderede Byspildevandsdirektiv

Forhandlingerne vedr. EU reviderede Byspildevandsdirektiv er på vej ind i de sidste intense forhandlinger. I den forbindelse har Dansk Miljøteknologi afgivet høringssvar vedr. det danske forhandlingsoplæg.

Dansk Miljøteknologi har afgivet høringssvar vedrørende udkast til ændring af drikkevandsbekendtgørelsen

Dansk Miljøteknologi har afgivet høringssvar vedrørende udkast til ændring af drikkevandsbekendtgørelsen

Det bærende princip for dansk drikkevandsforsyning bør være at levere rent drikkevand uden forureninger. Det og andre pointer fremhæver DMT i det netop afgivne høringssvar til drikkevandsbekendtgørelsen. Læs hele høringssvaret her.