Arkiv

Nyt Årsskrift fra Dansk Miljøteknologi

Nyt Årsskrift fra Dansk Miljøteknologi

Her er samlet artikler og indlæg, DMT har bragt i årets løb. Her er spot på problemstillinger, som fylder for vores virksomheder med fokus på regulering.

Artikel fra Dansk Miljøteknologi: Udsivning af klimagasser fra rensningsanlæg og biogasanlæg gør grøn gas sort

Artikel fra Dansk Miljøteknologi: Udsivning af klimagasser fra rensningsanlæg og biogasanlæg gør grøn gas sort

Spildevandssektoren skal være klimaneutral i 2030, og der er fuld fart på udbygningen af biogasanlæg. Desværre viser nye målinger, at der er store problemer med udsivning af metan og lattergas. Det er potente klimagasser, og… Læs mere

Altinget på baggrund af en henvendelse fra DMT: Nye skibe er langt fra at overholde krav til luftforurening

Altinget på baggrund af en henvendelse fra DMT: Nye skibe er langt fra at overholde krav til luftforurening

Dansk Miljøteknologi har haft en god dialog med Altinget, der nu har skrevet en artikel, der sætter spot på problemstillingen om, at store, nybyggede skibe har alt for høje udledninger af NOx, hvilket både er… Læs mere

DMT i Politiken: Potentiale for dansk vandeksport eroderes af forældede love

DMT i Politiken: Potentiale for dansk vandeksport eroderes af forældede love

I DAG ER DET FN'S INTERNATIONALE VANDDAG, OG DET MARKERER FLERE AF Dansk Miljøteknologis bestyrelsesmedlemmer med en kronik i Politiken, der påpeger vigtigheden af ny konkret lovgivning, hvis vi skal kunne værne om den danske… Læs mere

Dansk Miljøteknologi i Altinget om den manglende danske implementering af EU's drikkevandsdirektiv

Dansk Miljøteknologi i Altinget om den manglende danske implementering af EU's drikkevandsdirektiv

Der er mange udeståender, før drikkevandsdirektivet kan betragtes som implementeret i dansk lov, og fra DMT skal der lyde en stor opfordring til at få gang i arbejdet. Læs hele indlægget her.

Dansk Miljøteknologi: Overvågningen af svovlemissioner til søs skal ikke nedlægges

Dansk Miljøteknologi: Overvågningen af svovlemissioner til søs skal ikke nedlægges

Ved årsskiftet udløber statens bevilling til overvågningen af svovlemissioner fra skibe som vores medlem explicit har stået for de seneste fire år.

Ny artikel om renseløsninger til hospitalsspildevand efter pres fra DMT

Ny artikel om renseløsninger til hospitalsspildevand efter pres fra DMT

Ny artikel i WaterTech efter henvendelse fra DMT sikrer, at det står klart at DMT's medlemmer kan levere løsninger, der lever op til BAT rensekravene på hospitalerne.

Dansk Miljøteknologi i Altinget: Kommuner og regioner har nøglen til den grønne omstilling

Dansk Miljøteknologi i Altinget: Kommuner og regioner har nøglen til den grønne omstilling

DMT har tre konkrete forslag til de kommende kommunal- og regionspolitikere, der vil bane vejen for grønnere kommuner og regioner.

Dansk Miljøteknologi i Altinget sammen med Signe Munk (SF)

Dansk Miljøteknologi i Altinget sammen med Signe Munk (SF)

Sådan bør udbud af oprensningsopgaven se ud!