Dansk Miljøteknologi opfordrer til brug af badevandsvarsling

Artikel fra DR Nordjylland den 28.8.2017

Forurenet spildevand udledes oftere til strande og havnebade

Af Søren Flykjær og Christine Nørgaard

Trods milliardinvesteringer i forebyggelse bliver der ledt mere spildevand ud i badevandet.

Selv om kommunerne bruger milliarder på at skille regnvand fra spildevand, så slipper der mere af det forurenede vand ud ved de danske badestrande.

Kommunernes indsats følger ikke med ændringerne i regnmønstret, lyder det fra Dansk Miljøteknologi, Jørn Jespersen.

-Det er et klimamæssigt problem, der formentlig bliver større, så det er et slags kapløb med tiden, siger han.

En rapport fra Styrelsen for Vand og Naturforvaltning under Miljø- og Fødevareministeriet viser, at mængden af fortyndet spildevan, der ledes urenset ud, er steget med 50 % fra 2013 til 2015. Det betyder både flere bakterier og større mængder kvælstof og fosfor i vandmiljøet.

-Det er både et miljømæssigt og sundhedsmæssigt  problem. Hvis man bader i vand, som er opblandet med spildevand, så er der selvfølgelig en smittefare, siger Jørn Jespersen.

Ifølge embedslæge Jan Greve fra Tilsyn og Rådgivning Nord så er diarré den mest almindelige sygdom, som bakteriefyldt spildevand kan give.

-Diarré kan være alvorlig, særligt hvis personen er svækket, siger embedslægen.

Der findes ikke registrering af hvor mange, der bliver syge af at bade i bakteriefyldt vand, men de alvorlige tilfælde er formentlig få.

-Vi kender ikke det eksakte omfang. For det vi kender til, er sygdomme, som er blevet anmeldt, fordi folk har været i kontakt med lægen, fået taget prøver eller indlagt på sygehuset, og dem er der meget få af, siger Jan Greve.

Kun varslingssystem på hver tredje strand

Ofte bliver badegæster først advaret om forurening flere dage efter, at målinger er taget. Jørn Jespersen opfordre kommunerne til at opsætte et varslingssystem.

et varslingssystem kan advare badegæster mod at kaste sig i badevand med bakterier. Men i eksempelvis Nordjylland er der kun varslingssystem på to ud af de 39 forureningsudsatte strnde og havnebade. På landsplan gælder det hver tredje badestrand.

Kommunerne overvåger i stedet ved at tage vandprøver, og så ved man først flere dage efter, om vandet er forurenet.

Direktør Jørn Jespersen fra interesseorganisationen Dansk Miljøteknologi mener, flere kommuner bør lave varslingssystemer.

-Både fordi man kan sikre sundheden for sine borgere ved badestranden, og jeg tror også, at det turistmæssigt er en god ide, så man med troværdighed kan sige, vi har sikkert og godt badevand hos os. Hvis der er en undtagelse, så advarer vi på forhånd, siger han.

I Aalborg Kommune er der et varslingssystem ved Aalborg Havnebad, men ikke ved kommunens øvrige 20 badestrande og havnebade.

-Vi synes, det er en god ide, siger miljøsagsbehandler Tina Kitchen, der er enig i at varsling kan øge badesundheden ved nogle badesteder. Men den slags handler også om penge, så det er en politisk beslutning.

I blandt andet Aalborg Havnebad har årets regnfulde sommer betydet flere dage med sundhedsfarlige bakterier i vandet, fordi renseanlægget ikke kan følge med.

Havnebadet har af den grund i gennemsnit måtte lukke for badning en gang om ugen eller næsten dobbelt så ofte som for to år siden.

Fortyndet spildevand ledes ud urenset i udløb tæt ved badet ligesom der ved kraftige regnskyl kommer spildevand med ud fra den nærliggende Østerå.

Link:Artikel fra DR Nordjylland