ÅRSMØDE DEN 29. SEPTEMBER 2020

ÅRSMØDE DEN 29. SEPTEMBER 2020

MØDET ER FOR MEDLEMMER AF DANSK MILJØTEKNOLOGI

Den 29. september 2020

Tilmeld dig til mødet her


Program


14.15 – 14.30:  Ankomst og registrering


14.30 – 14.35: Velkomst ved FORCE Technology og Dansk Miljøteknologi


14.35 – 15.30: Miljøpolitisk debat om grøn erhvervspolitik: Anne Paulin (MF, S), Signe Munk (MF, SF) og Egil Hulgaard (MF, KF) med præsentation af tre miljøteknologiske cases fra DMT-medlemmer

 

 

 

 

 

 

 


15.45 – 17.15: Generalforsamling


17.45 – 18.45: Sessioner

Session 1: Digitalisering i vandsektoren – status og politiske potentialer

Session 2: Klimaneutral vandsektor – politisk opfølgning på målet

Session 3: Drikkevand – tendenser og nye muligheder i drikkevandssektoren, EU’s byspildevandsdirektiv

Session 4: Klimatilpasning 2.0 og overløb

Session 5: Reduktion af luftemissioner

Session 6: De kommende klimaforhandlinger – hvordan får vi tilgodeset DMT’s prioriteter på ammoniak og bioøkonomi?


18.45-19.15: Politisk tale ved Kristian Jensen MF (V)

Grøn erhvervspolitik – hvordan Verdensmålene kan fremme dansk miljøteknologi

Kristian Jensen - Fotograf Steen Brogaard

19.15 – 21.30: Middag