Vandpolitisk Netværk 2023

Vandpolitisk Netværk 2023

Læs mere om årets fire spændende møder i Vandpolitisk Netværk 2023.


VANDPOLITISK NETVÆRK MØDERÆKKE I 2023


Vandpolitisk Netværk er et livligt netværk af vandselskaber og miljøteknologiske virksomheder. Vi diskuterer politisk relevante emner og giver vigtigt input videre fra branchen til de ansvarlige politikere. Innovation og udvikling er gennemgående diskussionstemaer for alle møder. Vel mødt!


Møde 1: Klimatilpasning: klimatilpasningsplan, muligheder og hvordan kommer vi videre?

Dato: 19. april 2023 kl. 8.30-13.00

Mødested: HOFOR, Ørestadsboulevard 35, 2300 København S

Ekstremt vejr som følge af klimaforandringer er ikke længere en fjern fremtid. Det er nutid. Alligevel går det langsomt med at få klimatilpasset vores byer og kyster, så de er modstandsdygtige overfor skybrud, stigende grundvand og stormflod.

Derfor dedikerer vi årets første møde i Vandpolitisk Netværk til at diskutere den nationale klimatilpasningsplan, samfundsøkonomien i indsatsen samt se på, hvordan vi som branche kan sætte skub i arbejdet med en national klimatilpasningsplan.

Brian Hansen, direktør i HOFOR sparker debatten i gang med et oplæg om, hvorfor de pt. har måtte sætte alle klimatilpasningsaktiviteter på hold.

PROGRAM FOR DAGEN:

08.30-09.00   Croissant, kaffe og ankomst

09.00-09.10   Velkomst v. Dansk Miljøteknologi og DANVA

09.10-09.40   HOFOR og klimatilpasning v. Brian Hansen, Direktør i Vand & Spildevand, HOFOR

09.40-10.10   Samfundsøkonomi og klimatilpasning v. Camilla Damgaard, Afdelingschef, NIRAS

10.10-10.40   Pause

10.40-11.30   Politiske ambitioner på klimatilpasningsområdet og diskussion v. klimaordfører Signe                                      Munk (SF) og klimaordfører Lea Wermelin (S) (tbc)

11.30-12.00   Klimasikring af storbyer ved hjælp af vandteknologi v. Mathias Poulsen, Technical &                                          Commercial manager, Nordisk Wavin

12.00-13.00   Opsamling og diskussion i plenum

13.00               Sandwich og tak for i dag!

 

   

 

 

 

Brian Hansen, HOFOR        Camilla Damgaard, NIRAS        Lea Wermelin (S) (tbc)                  Signe Munk (SF)


Møde 2: Klima- og Energineutral vandsektor: status og hvordan når vi i mål?

Dato: 28. juni 2023, Kl. 12-16.30

Mødested: Frederiksberg Forsyning, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg

Den danske vandsektor er nået langt med klimaindsatsen, og indmeldinger til Miljøstyrelsen viser, at selskaberne samlet set forventer at blive energipositive inden 2030. Men indmeldingerne viser også, at der stadig er lang vej for at nå i mål på klimasiden.

På årets andet møde vil vi derfor diskutere, hvordan vi når i mål med en dansk klima- og energineutral vandsektor, samt hvordan resultaterne udbredes internationalt. Marianne Bigum (SF) og Linea Søgaard-Lidell (V) bidrager til diskussionen med deres politiske ambitioner på området.

PROGRAM FOR DAGEN:

12.00-13.00   Vi byder på en sandwich og en vand

13.00-13.10   Velkomst

13.10-13.40   Danske teknologiers bidrag til en klima- og energineutral spildevandssektor v. DHI group

13.40-14.00   Vejen til en nordisk (og europæisk) klima- og energineutral vandsektor v. Jacob Kragh                                    Andersen, Udviklingschef, EnviDan

14.00-14.30   Pause

14.30-15.15   Politiske ambitioner på vandsektorområdet og debat v. næstformand i Klima-, Energi- og                        Forsyningsudvalget Marianne Bigum (SF) og klimaordfører Linea Søgaard-Lidell (V)

15.15-15.45   Måling af klimagasser fra spildevandsanlæg – hvad er det vi observerer med dronerne? v.                               Bettina Knudsen, Explicit

15.45-16.15   Udfordringer for forsyningerne ift. at blive klima- og energineutrale v. Biofos (TBC)

16.15-16.30   Opsamling og diskussion i plenum

16.30               Tak for i dag!

 

 

 

 

Jacob K. Andersen, EnviDan      Linea Søgaard-Lidell (V)            Marianne Bigum (SF)             Bettina Knudsen, Explicit 


Møde 3: Miljøfarlige stoffer og PFAS

Tidspunkt: September 2023


Møde 4: Drikkevand

Tidspunkt: December 2023


Pris for deltagelse i 4 møder = 8.000 kr.

For yderligere info og tilmelding kontakt: 

Miriam Feilberg, DANVA, e-mail: mfe@danva.dk, tlf.: 2244 1452, eller:

Signe Sonne-Holm, Dansk Miljøteknologi, e-mail: ssh@danskmiljoteknologi.dk, tlf. 3013 6723