Succesfuldt årsmøde i Dansk Miljøteknologi

Den 12. juni afholdte Dansk Miljøteknologi sit årsmøde med op mod 100 deltagere fra miljøteknologiske virksomheder og centrale politikere

Til mødet deltog miljøteknologiske virksomheder, ministerier og styrelser samt centrale politikere fra borgerrepræsentationen og ikke mindst Christiansborg.

Ida Auken, Radikale Venstre, åbnede mødet med hendes årsmødetale, hvor der blev lagt vægt på, at investeringer i grøn teknologi skal lede Danmark tilbage i førertrøjen.
Årets hovedgæst, Jens Joel fra Socialdemokratiet, præsenterede partiets grønne udspil og tog imod spørgsmål fra plenum.
Afslutningsvis på mødet afholdte Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen en tale om hans visioner på miljøområdet. Læs talen talen her  Tale-Jakob-Ellemann-Jensen

Yderligere på blev der på mødet afholdt en samtale om Københavns som udstillingsvindue for ny miljøteknologi med Mette Annelie Rasmussen (RV) og Klaus Mygind (SF), medlemmer af borgerrepræsentationen, Teknik-  og Miljøudvalget, på baggrund af 4 cases fra vores medlemsvirksomheder.

Endelig blev der afholdt 9 sessioner med centrale temaer indenfor miljøteknologi.
Referater fra sessionerne er tilgængelige på medlemssiden