Politisk workshop om bæredygtige flybrændstoffer

Politisk workshop om bæredygtige flybrændstoffer

I samarbejde med miljøorganisationen Det Økologiske Råd afholdt DMT d. 9. april 2019 workshop med en bred kreds af aktører på Christiansborg hos de Radikale Venstre.

Der var to spørgsmål til diskussion: Hvorfor bæredygtige flybrændstoffer? Hvilke kommercielle potentialer er der i Danmark for bæredygtige flybrændstoffer? Mødet understregede det store behov for at sikre bæredygtige flybrændstoffer af hensyn til klima; at Danmark har gode kommercielle muligheder for at byde ind med løsninger og produkter; at der er brug for at stå sammen i partnerskab om at indfri mulighederne – og ikke mindst, at der er brug for ambitiøse politiske rammevilkår.

Transport & Environment (største Bruxelles NGO på transport) og to DMT medlemmer (NIRAS og Novozymes) holdt oplæg og formidlede de kommercielle potentialer i Danmark for bæredygtige flybrændstoffer. Ida Auken fra de Radikale lagde hus til diskussionen og bidrog med skarpe politiske spørgsmål til de deltagende virksomheder, organisationer, NGO’er, universiteter m.fl.