Nyt notat fra Partnerskabet: Bæredygtige flybrændstoffer

Partnerskabet har netop udgivet dette notat, der henviser sig til beslutningstagere og i kort form summerer potentialer, barrierer for bæredygtige flybrændstoffer. Notatet samler en række konkrete anbefalinger til politikerne.