Noter fra Vandpolitisk netværk foråret 2017

Læs mere

Nedenfor er samlet noter fra netværksmøderne i Vanpolitisk netværk 2017

Møde 1:Vand og den globale klimaudfordring 7. marts 2017
Møde 2:Den globale vandudfordring og FN’s nye verdensmål 29. marts 2017
Møde 3:Fremtidens teknologiske løsninger 25. april 2017
Møde 4:Erobring af det globale marked 10. maj 2017
Møde 5:Samarbejde og kultur i vandbranchen 6. juni 2017
Møde 6:Politiske visioner for vandbranchen 19. juni 2017