Miljøfarlige stoffer i vandmiljøet - DMT i Altinget

Miljøfarlige stoffer i vandmiljøet - DMT i Altinget

Overvågningen af uønskede kemiske stoffer i det danske vandmiljø er utilstrækkelig. Dansk Miljøteknologi præsenterer fire ambitioner for den kommende strategi for miljøfarlige stoffer.