Bioraffinering og protein - nyt notat fra Partnerskabet

Bioraffinering og protein - nyt notat fra Partnerskabet

Partnerskabet mødtes hos Miljø- og Fødevareministeriet 2.10.19 for at diskutere potentialer og barrierer for kommercialisering af proteinværdikæder i Danmark. Mødet resulterede i et notat med de identificerede, vigtigste potentialer, barrierer og ønskede indsatser. Målgruppen er beslutningstagere. Se notatet her: