DMT respons på udmøntning af pulje til strategi for cirkulær økonomi

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har 11. oktober 2018 indgået aftale om udmøntning af pulje til strategi for cirkulær økonomi, oven på Regeringens strategi for cirkulær økonomi, der blev offentliggjort 1.9.2018.
Herunder kan du læse Dansk Miljøteknologis respons på den indgåede aftale.