Debat: Cirkulær økonomi er sund fornuft for vores miljø og for vores pengepung

(Foto: Colourbox)

Debat: Cirkulær økonomi er sund fornuft for vores miljø og for vores pengepung

DMT's bestyrelsesmedlem Kaj Stjernholm, Stjernholm A/S har i da et indlæg i Altinget om cirkulær økonomi

DEBAT: Alle pile peger lige nu på fremme af cirkulær økonomi, og det er
godt for den bæredygtige fremtid. Det starter hjemme i virksomheden,
ikke kun når vi producerer, også når vi disponerer, skriver Kaj
Stjernholm, direktør, Stjernholm A/S.

Af Kaj Stjernholm
Direktør, Stjernholm A/S

Hos Stjernholm A/S melder vi os i koret af dem, der tror på, at der nationalt er
masser af god fremtid via en målrettet klima- og miljøindsats via fremme af
begrebet bæredygtighed og cirkulær økonomi. Kun ved at løfte barren yderligere
fastholder Danmark en førerposition.

Ud over meget store omkostningsbesparelser åbner den cirkulære økonomi også
helt nye muligheder for virksomheder – muligheder, der kan skabe nye
arbejdspladser og give konkurrencemæssige fordele internationalt.

Debatten om cirkulær økonomi er brandvarm
Det både syder og bobler – nationalt, internationalt og globalt. Debatten om klodens
omstilling fra ”forbrug og smid væk”-kulturen til et tankesæt om at cirkulere og recirkulere
materialer og ressourcer – forbruge ”smart”, forlænge produkters levetid –
og finde/skabe nye forretningsmodeller i denne mere ideelle og bæredygtige
sammenhæng.

sommer modtog regeringen et første udspil med hele 27 anbefalinger fra det
såkaldte Advisory Board for Cirkulær Økonomi til en cirkulær omstilling af Danmark.
Nu venter vi så på regeringens politiske udspil, der er varslet i første halvdel af 2018.
Debatten er kun lige begyndt i Danmark.

Vi-siger-ja-kultur
Når jeg tænker cirkulær økonomi, arbejder jeg for at fremme, at vi som virksomhed
tænker og handler efter principperne i den cirkulære økonomi. Når vi disponerer og
producerer, skal det være en helt bevidst rygmarvsovervejelse, om vi nu også gør det
godt nok.

Naturligvis skal der praktisk og nødvendigvis være en ”bro til virkelighedens verden”,
men vi skylder os selv og vores omverden – og ikke mindst kommende generationer
– at gøre op med vores traditionelle måde at producere og forbruge på – væk fra en
automatpilot med en lineær forbrug-smid-væk-kultur til en mere struktureret og
gennemtænkt cirkulær økonomi, hvor affald også er – kan være – en ressource.

Cirkulær økonomi er en unik mulighed for at skabe nye forretningsmodeller, blandt
andet ved at cirkulere materialer, og ressourcer er fremstillet/indtænkt efter
cirkulær økonomi. Jeg er med på, at det ikke lige er i morgen – eller i 2018. Men vi er
i bevægelse – og det siger vi bevidst ja tak til.

Vi skal have større ambitioner
Når vi for eksempel sammen med de danske forsyningsselskaber arbejder med de
såkaldte Struvit-anlæg – så er det struvit-processen, der lige nu fremmer
bemærkelsesværdige resultater. Det handler i al sin enkelhed om at forvandle slam
med et højt indhold af fosfor til et bæredygtigt gødningsprodukt.

Det er en proces, der i sig selv er god for vores miljø – og den er det også for vores
pengepung. Dette via reducerede driftsomkostninger qua en bedre teknisk
anlægsdrift, hvilket tillige sender det grønne regnskab i plus.

Dette eksempel er selvforklarende, men vi skal videre. Vi skal også sikre, at de
produktkomponenter, som fremstiller disse processer – tanke og pumper med
videre – ikke trækker den anden vej, men også produceres og drives efter den
cirkulære økonomis principper.

Vi skal som producenter have store ambitioner om at optimere disse forhold. Visse
steder taler men direkte om et øget producentansvar.

Jeg kan sagtens se en fremtid, hvor vi ikke kun leverer nye produkter, men også ser
en miljø- og forretningsmæssig fremtid, hvor vi også tager gamle produkter retur til
genanvendelse – re-cirkulation – og jeg tror ikke, at den fremtid er fjern. Naturligvis
ligger det i kortene, at fremtiden også kommer til at omfatte en håndtering af affald
i form af forbrugte produkter.

Link til debatindlæg på Altinget