Ballastvandskonventionen træder i kraft i 2017

Det er en god dag for danske teknologivirksomheder og for verdens havmiljø. Det tilstrækkelige antal lande med 35 % af verdens handelsflåde har nu ratificeret konventionen om ballastvand, så den kan træde i kraft om et år.

Det betyder, at ca. 60.000 skibe på verdensplan fra september 2017 skal rense deres ballastvand, når de udleder deres ballastvand. Derved undgås, at nye skadelige dyr og planter komme ind i vores havområder.

Dansk Miljøteknologi har igennem længere tid presset på for at få konventionen ratificeret. Vi er glade for Miljøministeriets indsats i sagen, og for at skiftende  ministre har bidraget til at konventionen nu endelig er ratificeret efter mere end 12 års venten.

Nu er det væsentligt, at der internationalt opnås enighed om globale krav til typegodkendelse af udstyr til ballastvandsrensning. Gensidige regler har afgørende betydning for både rederiernes valg af udstyr til ballastvandsrensning og for de danske og europæiske virksomheders produktion og salg af udstyr på det internationale marked.

Dansk Miljøteknologi vurderer, at der kan skabes flere hundrede industriarbejdspladser i danske virksomheder inden for produktion og drift af rensningsanlæg for ballastvand til skibsindustrien.

Læs henvendelse til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen

Læs brev til daværende erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen

Læs henvendelse til daværende miljøminister Ida Auken