Undersøgelse af Miljø- og servicemål i de danske vandselskaber

Vandforsyningsselskaber har mulighed for at få bevilliget et tillæg til prisloftet for driftsomkostninger til bl.a. miljø- og servicemål af Forsyningssekretariat. Der kan dog kun bevilliges tillæg til prisloftet hvis der gennemføres en aktivitet der ligger udover de almindelige driftsopgaver.

Dansk Miljøteknologi har lavet en opgørelse af hvilke miljø- og servicemål der er de mest udbredte af de 356 (MogS),der er godkendt som tillæg til prisloftet af Forsyningssekretariatet i 2015

Se Fakta-ark
Se det samlede dataudtræk fra Forsyningssekretariat.