Oversigt over Kommunale overløbsbygværker og regnvandsudledninger

Læs mere

Oversigt over Kommunale overløbsbygværker og regnvandsudledninger

Kommunerne er forpligtet til årligt at indberette data om punktkildeudledninger til PULS-databasen.

Der findes ca. 14.500 regnvandsudledninger, 5000 overløbsbygværker og 300 udledninger der ikke er kategoriseret.

Dansk Miljøteknologi har sorteret data på kommune-niveau, så antal og mængde af stof fra de regnbetingede udledninger fra fælleskloakerede og separate regnvandsudledninger kan ses for de enkelte udledninger.

Dataudtræk fra PULS 2015